Transporti është gratis mbrenda territorit të Prizrenit..