Përgatitja e projektit

Përgatitja e dokumentacionit të projektit për ngrohje nga inxhinierë të dëshmuar në këtë fushë, të cilët kanë përvojë disavjeqare në impementimin e instalimeve të ngrohjes.

Ne mund të ju ofrojmë kuadro të specializuara të cilët do të përkujdesen në hartimin e të gjithë projektit të nevojshëm që ju të ralizoni një ambient të ngrohtë për ju dhe të gjithë anëtarët tuaj të tjerë të familjes. E njejta vlenë edhe për çfarëdo qoftë ky ambient ku ju e kaloni kohën më të gjatë të ditës, në zyre apo ambiente tjera të biznesit tuaj.

Ju tashmë e keni mundësinë e zgjedhjes më të mirë, ekonomike dhe ekologjike të njohur deri më tani e qe në fakt është ngrohja me pelet.

Ju mbetet vetëm të na telefononi në + 381 (0) 29/ 227 212 apo +377 (0) 44/ 119 137 dhe ju do të mund të merrni këshillat më profesionale nga ekspert të dëshmuar në instalimin e sistemeve të ngrohjes.

Tek ne mund të informoheni edhe për:

Ende nuk ka komente.

Parashtro një kërkesë