Serbian

Sastav proizvoda: 100% prirodno drvo

Način koriščenja: Samo u pečima namenjenim za upotrebu peleta

Način čuvanja: Na suvom mestu

Rok trajanja: Neograničen

KARAKTERISTIKE

Granične vrednosti prema ENplus standardu

Standard

Jedinica

Swiss Pelet

Klasa A1

Klasa A2

Dužina

EN 16127

(mm)

23,6

3,15 ≤ L ≤ 40

3,15 ≤ L ≤ 40

Prečnik

EN 16127

(mm)

6,1

6±1

6±1

Sadržaj sitneži

EN 15149

(%)

0,92

≥ 1

≥ 1

Mehanička čvrstoča

EN 15210-1

(%)

98,8

≥ 97,5

≥ 97,5

Nasipna gustina

EN 15103

kg/dm3

653

≥ 600

≥ 600

Sadžaj vlage

EN 14774-2

(%)

4,8

≤ 10

≤ 10

Sadržaj pepela 550°C (db)

EN 14775

(%)

1,2

≤ 0,7

≤ 1,5

Prosečna kalorijska moč (ar)

EN 14918

MJ/kg

17,7

165 ≤ HU ≤ 19

165 ≤ HU ≤ 19

Shqip
 • 100% dru natyral
 • Përmbajtje të lartë të energjisë
 • Pa shtesa kimike
 • [më shumë]

English
 • 100% Natural Wood
 • High Energy Content
 • No Chemical Additives
 • [more]

German
 • 100% Naturhoiz
 • Hohen Energiegehalt
 • Keine chemischen zusätze
 • [mehr]

Serbian
 • 100% prirodno drvo
 • Visoki sadržaj energije
 • Bez hemijskih aditiva
 • [više]